۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

گزارشی از تشنج در اطراف منزل آیت الله صانعی

تحول سبز: امروز(23خرداد89)از حدود ساعت ۵ عده ای از هواداران آیت الله خامنه ای در مقابل بیت و دفتر آیات عظام منتظری و صانعی تجمع کرده اند، علت این تجمع حظور حجت الاسلام کروبی در بیت ایت الله صانعی است.


بنا به گزاش های رسیده به تحول سبز، نیروی های گارد ویژه حضور دارند ولی هیچ برخورد با این افراد نداشته اند و نیروی انتظامی یک خط از خیابان شهید محمد منتظری را مسدود کرده تا ماشین ها برای تجمع کنندگان مشکلی ایجاد نکنند.


اهم شعار های تجمع کنندگان امروز چنین است “مرگ بر صانعی” ، “مرگ بر کروبی”، “مرگ بر موسوی” ، مرجع اینگلیسی، اعدام باید گردد” ، ” خامنه ای کوثر است، دشمن او ابتر است” ” ما منتظر کروبی هستیم، هیچ جا نمیریم همین جا هستیم”، “شهر مقدس قم، جای منافقین نیست” و هر چند دقیقه بدون هیچ دلیل اقدام به هو کردن می کنند.


بسیجی ها با نظم هستند و در بین جمعیت افرادی به آنها دستور می دهند، در میان جمعیت رئیس بسیج مدرسه معصومیه نیز دیده شده است.


تا ساعت مخابره این خبر هنوز این افراد در کوچه های دفترهای آیت الله منتظری و صانعی حظور دارند.


اخبار بعدی در مورد این دیدار متغاقبا منتشر خواهند شد.


"