۱۳۹۰ شهریور ۸, سه‌شنبه

توهین امیر قطر به ملت ایران


امیر قطر در دیدار با ملكه بریتانیا
حضور امیر قطر با دمپایی و بدون جوراب در ملاقات رسمی با احمدینژاد در تهران هر چند برای احمدینژاد  با مشکلات روحی و روانی اش خلق حماسه ای دیگر است اما توهین به ملت بزرگ ایران است. جالب است که امیر قطر در دیدار با اوباما با کت و شلوار و بسیار رسمی , ودر دیدار با ملکه انگلیس هم با کفش و جوراب حضور یافته است، احمدینژاد هم در این دیدار کاپشن خود را کنار گذاشته و کت و شلوار پوشیده که این امر بر زشتی این توهین می افزاید. عکسهای این دیدارها بروشنی عمق فاجعه را نشان میدهد. یاد سخنان پور احمد افتادم که میگفت یک انسان کوچک و حقیر ملت ایران را کوچک کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: