۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

هوا بس ناجوانمردانه سرد است!!!

در کتاب های تاریخ یادمان داده بودند هنگامی که علی (ع) در محراب مسجد به شهادت رسید مردم ناباورانه نجوا می کردند که مگر علی نماز هم می خواند. اگر آن روزها ناباورانه می پرسیدیم مگر می شود مردمانی در عصر علی او را به کفر متهم کنند، امروز اما هضم این مساله چندان سخت نیست.
حالا دیگر خوب می توان فهمید در هر لحظه تاریخ وقتی زر و زور و تزویر دست به دست هم دهند وقتی هر صدایی درنطفه خفه شود. وقتی مبنای حقانیت غلبه و زور شود معلوم است که اسلام معاویه با بوق های تبلیغاتی خود، با بیت المال انباشته، با ارعاب و تهدید و تطمیع، با ایجاد سکوت گورستانی، با اشاعه تنها یک صدا و آن هم صدای انا ربکم الاعلی، بر اسلام علوی استیلای ظاهری می یابد. علی بن ابیطالب را هم می توان در نزد مردم بی نماز جلوه داد. آری این روزها درک این مسایل چندان دشوار نیست.
***
بگذریم! در وضعیت ناجوانمردانه ای قرار داریم.
عده ای انحصار مطلق امکانات ملی را در اختیار گرفته اند و بی پروا تیرهای کینه و تهمت و دروغ را می پراکنند. از جای گاه دین مردم را به دو قسمت حق و باطل تقسیم و آنها را به هم بدبین کرده اند. درست مانند منافقین صدر انقلاب اختلاف و جدایی را برای منافع دنیوی تا درون خانه ها کشانده اند اما منتقدان را به نفاق متهم می کنند. از هیچ تهمت و اهانتی دریغ نکرده اند اما دریغ از روزنه ای برای فریاد ملت… .
گفتنی ها کم نیست…
خودمان باید آستین آگاهی بخشی را بالا بزنیم. سهم ما فعلا از رسانه هایی که با پول ما و شما می چرخد دروغ هایی است که نصیبمان می کنند.
***
یادمان باشد تا وقتی همه مردم را از هر فکر و اندیشه دوست نداشته بشیم و به آنها عشق نورزیم نمی توانیم از صمیم قلب خواستار اصلاح و بهبود باشیم. یادمان باشد دشمنان مردم روی جدایی آنها از هم حساب باز کرده اند. باید آنها را ناکام بگذاریم. یادمان نرود آنها روی ندانستن مردم حساب باز کرده اند که به راحتی هفته ها و ماهها انسان ها را در سلول انفرادی و زندان نگه می دارند. باید با آگاهی بخشی، آنان را به محاصره وجدان های بیدار در آوریم.
***

هیچ نظری موجود نیست: