۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

حسین(ع) و دردهایش


حسین(ع) بیشتر از آب تشنه لبیك بود
افسوس كه بجای افكارش زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند
دکتر علی شریعتی

هیچ نظری موجود نیست: