۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

فیلتر کنید مارا ملت ما بیدارتر میشود

فیلتر کنید مارا ملت ما بیدارتر میشود. ما فرزندان معنوی آن امامی هستیم که هنگام ترور شهید مطهری و شهید بهشتی فرمود "بکشید مارا ملت ما بیدارتر میشود" . و بدانید که با اینکارها خواری و ذلت و ذبونی خود را به نمایش میگذارید. گذشت آنزمانی که روشهای حذف و فیلتر و بایکوت جواب میداد امروز حتی بچه های ده دوازده ساله نیز روشهای عبور از فیلتر را بلد هستند. پیشنهاد میکنم اگر عقلی در خود سراغ دارید مقاله انفجار اطلاعات شهید آوینی را بخوانید.

هیچ نظری موجود نیست: