۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

سقوط نظام

روز 25 بهمن من شاهد سقوط نظام بودم!!!
سقوط نظامی که با خون برادر و برادران من آبیاری شد.
اما همانطور که آن پیر فرزانه نهیمان کرده بود از درافتادن انقلاب بدست نا اهلان و نامحرمان( و ما غفلت کردیم) عاقبت شد آنچه نباید میشد.
دروغ و ظلم و فساد ودزدی و خیانت ودر یک کلام استحاله همه خوبیها به بدیها حاصل عملکرد این خبایث است.
بسیجی که روزی عصاره خوبیها و اخلاص وایثار و عشق و فداکاری بود امروزه تحت تسلط خبایث و خلافکارانی چون نقدی و طایب به ابزار سرکوبی تبدیل شده که رکیک ترین الفاظ  مثل نقل و نبات در دهانشان میگردد آنهم در مواجهه با مردم همین کشور و نه دشمن صهیونیستی!!! ومانند شعبان بی مخ بدون ذره ای تفکر باتوم را بر سر و کله هموطنانش میکوبد. امروز نیز مانند روز عاشورا شاهد وحشیگریهای آنها بودم  و جالب اینکه امروز نیروی انتظامی دست به سرکوب نزد و سرکوبها فقط توسط بسیجیان ولباس شخصیهای سراپا مسلح انجام میشد.
آنچه که امروز میبینیم جسدی از نظام است که روح سابق از کالبدش خارج شده و مانند شخصیتهای فیلمهای تخیلی زامبی به همنوعان و یاران سابقش حمله میکند.
افسوس و صد افسوس و دریغ از خون پاکانی چون پلارک و همت و باکری وخرازی و چمران و.............

هیچ نظری موجود نیست: