۱۳۸۹ بهمن ۲۹, جمعه

مهدی خزعلی:

غرش شیر و اخراج ریح !


شیر پیر فرتوتی می غرید و از مقعدش بادی می‌ جست!
او را گفتند: غرش از چیست؟
گفت می خواهم بترسانم!
گفتند: پس این اخراج ریح دیگر چیست؟
گفت: خودم هم می ترسم!
۲۷ بهمن ۱۳۸۹ / !!!!!!!!

هیچ نظری موجود نیست: