۱۳۹۰ مرداد ۲۲, شنبه

ما و دکتر خزعلی


آری 
آری زندگی زیباست
زندگی آتشگهی دیرنده پا بر جاست
گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست
ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.
----------------------------------------------------
امروز 26 روز از بازداشت غیر قانونی و اعتصاب غذای دکتر خزعلی میگذرد.
هم او که همراه و یار و یاور و زبان گویای ما بود در این روزگار خفقان و ظلم و نیرنگ.
اینروزهای ماه مبارک رمضان دست دعا به درگاه قادر مطلق برمیداریم و آزادی تمامی زندانیان بی گناه را از درگاهش مسیلت مینماییم.
اللهم فک کل اسیر
اللهم اصلح کل فاسد من امورالمسلمین.۱ نظر:

ناشناس گفت...

خیلی باحال بود بسیجی سبز