۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

پایان نامه

امشب جایی دعوت بودم که در انتهای مراسم فیلم پایان نامه را که بر علیه جنبش سبز ساخته شده است به رایگان نمایش دادند.فیلمی سخیف و فاقد هرگونه ارزش هنری و داستانی و فاقد هر گونه منطق روایی و سراسر دروغ و مسخرگی. اما پس از دیدن این فیلم خوشحال شدم که خداوند مخالفان ما را از کسانی قرار داده که هیچ حرف حسابی برای گفتن ندارند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

امام خمینی را شدیدا دوست دارم و باور به حقانیتش دارم