۱۳۹۰ آبان ۲۱, شنبه

آقا ما نیستیم!

روز پنجشنبه مقام رهبری درمراسم تحلیف فارغ التحصیلان دانشکده افسری ضمن حمله لفظی به "امریکا و سگ نگهبانش در منطقه یعنی اسرائیل" وعده مقابله ایران با تهدیدات امریکا با مشت آهنین ملت ایران را دادند.

من از طرف خودم میگویم و کاری با دیگران ندارم، حضرت آقا !!! آنزمان که ما داوطلبانه و با عشق شهادت به جبهه ها میرفتیم امامی رهبرمان بود که به اذعان دوست و دشمن تنها ملاکش حق بود و تکلیف و در اینراه ملاحظه احدی را نمیکرد و اگر نزدیکترین یارانش خطایی میکرد با آنان مقابله میکرد و هوی نفس و شیطان درون را مغلوب روح الهی خود کرده بود.

اما حال انصاف بدهید که آیا اکنون نیز چنین است؟
آیا اثری از کینه سالیان ماضی نسبت به مهندس موسوی در رفتار سالیان اخیر شما نیست؟ همان سالهایی که امام در سمتی بودند و شما نیز در سمتی  دیگرو مهندس موسوی نیز بمانند امروز تحت حمایت قاطع امام بودند؟

 آیا احمدینژاد و لشکر منحرفین و اختلاسگران و نا اهلان و نامحرمان حاکم و حاضر در حکومت که تنها دلیل بقایشان در حکومت اعلان حمایت و نزدیکی آنها به رهبری میباشد و رفتنشان سبب رفتن آبروی رهبر میشود به همان سرنوشت قائم مقام رهبری در زمان امام رفتند یا با خیل اسناد دزدیها و رانتخواریها و... از مسئولین صدر تا ذیل حکومت برای خود دژی غیر قابل تسخیر ساخته اند؟

 آیا ما شهامتی مانند شهامت امام راحل را امروزه در رهبرمان شاهدیم که آبروی خود را با خدا معامله نمود و جام زهر پایان جنگ را نوشید و آبرویی ابدی یافت؟

آیا پس از جنگ به وصایای امام عمل کردید  ومسیولین را از اهل درد و جبهه انتخاب کردید یا احمدینژادها و رحیمیها و مشاییها که حتی یکروز سابقه جبهه ندارند شدند عزیز کرده شما ورزمندگان و خانواده شهدایی مثل حاج داود کریمی و  باکریها و همتها آماج حمله و بی حرمتی قرار گرفتند؟

بنده بعنوان یک رزمنده و خانواده شهید زمان جنگ شاهد له شدن بسیاری از دوستان جبهه و جنگ خود در زیر چرخهای زندگی پس از جنگ بوده و هستم در حالیکه قرار بود نگذارید آنان در کوچه پسکوچه های زندگی روزمره گم شوند.

آیا قرار بود پس از جنگ به اینجا برسیم که پس از 23 سال از پایان جنگ هریک از مسئولین از روحانی و مکلا بواسطه بودن در دایره قدرت هر یک کارخانه ای و صدها هکتار زمین و امتیازی و ... را در پرونده خود داشته باشند؟

برای اینکه نگویید غیر مستند میگویم لاستیک دنا ولنجهای جنوب و سلطان شکر و جنگلهای شمال ومعادن سنگ دهبید وزمینهای ورامین و سوآپ نفت و اختلاس 3000 میلیارد تومانی و 1000 میلیارد تومانی وخانه فاطمی و ...را نام میبرم که یکفی بالاشاره.

وقتی فرزندان رزمندگان دیروز را بجرم سوال از حق و رایشان در کهریزک و خیابان آماج داغ و درفش و گلوله و ظلم کردید و حتی اوین منزلگاه رزمندگان دیروز شده چطور توقع دارید ملت ایران مشت آهنین شما باشند در ماجراجوییهای جهانی شما؟

امام میگفتند "ما در سراسر جهان بر ظالم میتازیم و از مظلوم دفاع میکنیم " اما امروزه ما میبینیم بر عکس  ازحکومت سوریه که بیش از 3500 نفر از مردم بیگناه خود را کشته است حمایت میشود!!! و در رسانه های ایران کشتگان بیدفاع را تروریست مینامند.

 اگر روی احمدینژاد و فرزندانش و سایر مسئولین که آنروزهای جنگ در سوراخ موش پنهان بودند و سایر مسئولین که امروزه خبر گرین کارت و دربدر دنبال اقامت کانادا بودنشان میرسد  ویا امثال سرداران نقدی و فیروز آبادی برای مقابله با دشمنان حساب کرده اید بهتر است فکر دیگری بکنید که نوشیدن این جام زهر به 8 ماه نیز نخواهد رسید.

ولی اگر روی بسیجیان سرد و گرم روزگار چشیده ای چون ما و فرزندانمان حساب کرده اید باید بگویم "آقا ما نیستیم".