۱۳۸۹ اسفند ۲۵, چهارشنبه

طنز رسانه میلی

امروز 25 اسفنداخبار رادیو گفت نتیجه بررسی دیوان محاسبات مجلس اینست که دولت 28 درصد موارد بودجه سال 89 را دقیقا و بدون انحراف از قانون هزینه کرده است!!!! واقعا مسخره تر از این رسانه خبری و دولت در دنیا یافت میشود؟ کافی است با کسر 100 درصد از 28 درصد میزان انحراف دولت از قانون بودجه را حساب کنیم یعنی 72 درصد انحراف!!!!


هیچ نظری موجود نیست: