۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

شعر / دیده‌ام من که ماه می‌روید

صدیقه وسمقی

دیده آیا کسی که چوبه ی دار،

چوبه ی خشک دار گردد سبز؟!

دیده ام من قسم بر آن سر سبز

چوبه ها چون چنار گردد سبز

*

دیده آیا کسی که در شب تار

سبز گردد ز چوبه ی داری،

آفتابی، ستاره ای، ماهی؟

دیده ام من قسم به او، آری!

*

دیده ام من که ماه می روید

آفتاب و ستاره می روید

هر کجا ریخت خون پاک شهید،

لاله از سنگ خاره می روید

*

دیده ام من که دیو می شکند

مثل یک شیشه ی ترک خورده

زیر پای سکوت می ریزد

دیو بی رحم، زرد و پژمرده

*

دیده ام من بنفشه می روید

در دل برف، در دل سرما

یعنی ای دوستان سبز اندیش!

شد بهاران ز گرد ره پیدا

"

هیچ نظری موجود نیست: